Diensten

Diensten

5S Implementatie

5S implementeren we in 1 dag!! Hiermee wordt de gewenste verandering snel zichtbaar en wordt een solide basis voor continu verbeteren neergezet. De medewerkers worden getraind en we realiseren een veilige en schone werkomgeving waarin de medewerker met plezier wil werken.

Resultaatsturing

Resultaatsturing is een systeem van aan elkaar gekoppelde overleggen. Daarbij volgt elke werknemer op zijn eigen niveau kpi’s rapporteert de status. Bij afwijkingen van de norm wordt de PDCA methode gevolgd, de grondoorzaak achterhaald en correctieve- en preventieve acties uitgevoerd. Hiermee verbeteren en borgen we de resultaten. We trainen de medewerkers en implementeren de overleggen.

Training & Coaching

Bij elk aspect van continu verbeteren trainen we de theorie passend bij het bedrijf. Daarnaast hoort bij continu verbeteren een bepaald gewenst gedrag. We coachen de medewerkers om dit gedrag te laten zien. Dit gebeurd in alle lagen van het bedrijf. De coaching vindt plaats op de werkvloer.

Potentie Analyse en verbeterplan

Op basis van analyse brengen wij de potenties op het gebied van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit van het bedrijf in kaart en vertalen dit in een verbeterplan. Dit geeft focus en houvast in de realisatie van het verbeterpotentieel.

Verbeterteams & Grondoorzaak analyse

Met behulp van lean tools als kaizen en A3-methode kunnen we in korte sprints verstoringen wegnemen. Met behulp van de 5x Waarom methode helpen we je om de grondoorzaak van een verstoring op een gestructureerde manier te achterhalen. Door de grondoorzaken weg te nemen wordt de kans op herhaling van de verstoring voorkomen.

Samenwerken met LPC? Vraag een kennismakingsgesprek aan!